Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsdatastöd: Projektstart

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan dokumenterar och beskriver hur forskningsmaterialet bör hanteras, organiseras, lagras samt tillgängliggöras under hela forskningsprocessen. Ett välstrukturerat datamaterial hjälper också andra att orientera sig i materialet inför fortsatt forskning samtidigt som det också underlättar för slutlig arkivering. Beroende på ämnesområde kan dokumentationen se olika ut och i takt med ett projektets utveckling förändras också innehållet i datahanteringsplanen. 

Webbkurser om datahantering

SNDs webbkurs om datahantering.

För dig 
som hanterar digitala forskningsdata dagligen finns en gratis onlinekurs att ta del av som heter Mantra. Kursen är producerad av University of Edinburgh och uppdelad i olika moment med förklaringstexter och filmer.