Skip to main content

Forskningsdatastöd: Projektstart

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Datahanteringsplan

En datahanteringsplan dokumenterar och beskriver hur forskningsmaterialet bör hanteras, organiseras, lagras samt tillgängliggöras under hela forskningsprocessen. Ett välstrukturerat datamaterial hjälper också andra att orientera sig i materialet inför fortsatt forskning samtidigt som det också underlättar för slutlig arkivering. Beroende på ämnesområde kan dokumentationen se olika ut och i takt med ett projektets utveckling förändras också innehållet i datahanteringsplanen. 

Enkätverktyg

Ett enkätverktyg via Sunet finns att tillgå för forskare vid Högskolan Dalarna.
Kontakta nglc@du.se

Webbkurser om datahantering

SNDs webbkurs om datahantering.

För dig 
som hanterar digitala forskningsdata dagligen finns en gratis onlinekurs att ta del av som heter Mantra. Kursen är producerad av University of Edinburgh och uppdelad i olika moment med förklaringstexter och filmer.