Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Forskningsdatastöd: Översikt

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Forskningsdatastöd - DAU

Vi erbjuder dig som forskare stöd i att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra dina forskningsdata. Du kan till exempel vända dig till oss om du har frågor om:

 • upprättande av datahanteringsplaner,
 • dokumentation av data under forskningsprocessen,
 • val av lagringsplats för forskningsdata,
 • val av filformat,
 • arkivering av forskningsdata,
 • publicering av forskningsdata,
 • tillämpning av regelverk som rör hantering av forskningsdata.

Forskningsdatastödet på högskolan består idag av kompetenser från arkiv, bibliotek och IT.

FAIR-principerna och öppen tillgång

Tillgången till forskningsdata bör vara så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt.

 • Findable (sökbara)
 • Accessible (tillgängliga)
 • Interoperable (kompatibla)
 • Reusable (återanvändbara)

Genom att öppna och dela dina data främjar du forskningens transparens och tillförlitlighet då andra forskare har möjlighet att tillämpa och återanvända din data. Mer information om FAIR finner du här.

Öppen tillgång:

Vad menas med öppen tillgång? Kan jag ansöka om medel för datahantering? Var ska data lagras? Svaren finns här.

Vilka regelverk påverkar hantering av forskningsdata?

Hantering av forskningsdata regleras bland annat i lagstiftningen kring etikprövning, personuppgifter/dataskydd, upphovsrätt, offentlighet och sekretess samt arkivering.

Läs mer om juridiken som reglerar hanteringen av forskningsdata:

 

Läs mer om regelverket som påverkar behandling av personuppgifter i forskningsprojekt  här.