Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsdatastöd: Översikt

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Forskningsdatastöd - DAU

Vi erbjuder dig som forskare stöd i att dokumentera, lagra, arkivera och tillgängliggöra dina forskningsdata. Du kan till exempel vända dig till oss om du har frågor om:

 • upprättande av datahanteringsplaner,
 • dokumentation av data under forskningsprocessen,
 • val av lagringsplats för forskningsdata,
 • val av filformat,
 • arkivering av forskningsdata,
 • publicering av forskningsdata,
 • tillämpning av regelverk som rör hantering av forskningsdata.

Forskningsdatastödet på högskolan består idag av kompetenser från arkiv, bibliotek och IT.

FAIR-principerna

Forskningsdata bör vara så "öppna som möjligt och så slutna som nödvändigt".

 • Findable (sökbara)
 • Accessible (tillgängliga)
 • Interoperable (kompatibla)
 • Reusable (återanvändbara)

Genom att öppna och dela dina data främjar du forskningens transparens och tillförlitlighet då andra forskare har möjlighet att tillämpa och återanvända din data. Mer information om FAIR finner du här.

Vilka regelverk påverkar hantering av forskningsdata?

Hantering av forskningsdata regleras bland annat i lagstiftningen kring etikprövning, personuppgifter/dataskydd, upphovsrätt, offentlighet och sekretess samt arkivering.

Läs mer om juridiken som reglerar hanteringen av forskningsdata:

 

Läs mer om regelverket som påverkar behandling av personuppgifter i forskningsprojekt  här.