Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Forskningsdatastöd: Under projekt

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Översikt

​Vilka lagringsalternativ finns för mitt forskningsprojekt?

 

Samtliga personer inom projektet finns på Högskolan Dalarna

Ditt projekt får en egen katalog på Högskolans server. Du kan själv bestämma vem som skall ha åtkomsträttigheter till katalogen. I större projekt finns möjlighet till flera kataloger med separata behörigheter. Denna lösning passar för alla typer av information, såväl vanlig som personuppgifter och/eller känsliga personuppgifter. Se separat box till höger för skillnaden mellan dessa.

 

Minst en person inom projektet finns utanför Högskolan Dalarna

Ditt projekt får tillgång till eget utrymme i Microsoft Teams innehållande fil- och samarbetsfunktioner . Denna lösning tillåter inte att känsliga personuppgifter hanteras inom projektet.

 

Ditt projekt innehåller känsliga personuppgifter samt innehåller minst en person utanför Högskolan Dalarna

Möjlighet finns att skapa ett eget separat skrivbord via Microsoft Terminal Server där projektet kan bearbeta data med standardiserad programvara tex SPSS. Kontakta IT-avdelningen med ett mail till forskningsdata@du.se för ett samtal kring ditt projekt.

Filformat

Best practice: En guide till god hantering av olika typer av data från Svensk Nationell Datatjänst (SND). Innehåller bland annat förslag på filformat.