Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Forskningsdatastöd: Under projekt

Forskningsdata, forskningsmaterial, databeskrivning, datahantering, datahanteringsplan, dokumentation, forskningsjuridiska regelverk, arkivering, lagring.

Vilka lagringsalternativ finns för mitt forskningsprojekt?

Samtliga personer inom projektet finns på Högskolan Dalarna

Ditt projekt får en egen katalog på Högskolans server. Du kan själv bestämma vem som skall ha åtkomsträttigheter till katalogen. I större projekt finns möjlighet till flera kataloger med separata behörigheter. Denna lösning passar för alla typer av information, såväl vanlig som personuppgifter och/eller känsliga personuppgifter.

 

Minst en person inom projektet finns utanför Högskolan Dalarna

Ditt projekt får tillgång till eget utrymme i Microsoft Teams innehållande fil- och samarbetsfunktioner . Denna lösning tillåter inte att känsliga personuppgifter hanteras inom projektet.

 

Ditt projekt innehåller känsliga personuppgifter samt innehåller minst en person utanför Högskolan Dalarna

Möjlighet finns att skapa ett eget separat skrivbord via Microsoft Terminal Server där projektet kan bearbeta data med standardiserad programvara tex SPSS. Kontakta IT-avdelningen med ett mail till forskningsdata@du.se för ett samtal kring ditt projekt.

Filformat

Best practice: En guide till god hantering av olika typer av data från Svensk Nationell Datatjänst (SND). Innehåller bland annat förslag på filformat. 

Hur publicerar jag forskningsdata?

När du har kommit så långt att du planerar att publicera hela eller delar av din forskningsdata finns det möjlighet att registrera dataset via SND:s dataorganiserings- och informationssystem DORIS. En bra och informativ genomgång finner du här.

I SND:s nationella forskningsdatakatalog har du möjlighet att söka efter forskningsdata.

Kontakta gärna forskningsdatastödet så hjälper vi dig.