Skip to main content

Högskolan Dalarnas rappportserier: Start

Högskolan Dalarna har huvudsakligen fyra rapportserier. Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, t ex ISBN, ISSN och löpnummer. Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA.

Vilka rapportserier ger högskolan ut?

Högskolan har huvudsakligen fyra rapportserier som du som doktorand och forskare kan publicera dig i:

  • Arbetsrapport/Högskolan Dalarna, ISSN 1653-9362
  • Kultur och Lärande, ISSN 1403-6878
  • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
  • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, ISSN 1650-5581

Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA. Särskilda mallar (försättsblad) ska användas. Om upphovsrätt eller sekretess förhindrar publicering i fulltext ska alltjämt ett arkivexemplar (syns ej utåt) laddas upp i DiVA.

Librarian

Richard Borg's picture
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Lisa Grönborg's picture
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89