Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Högskolan Dalarnas rappportserier: Start

Högskolan Dalarna har huvudsakligen fyra rapportserier. Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, t ex ISBN, ISSN och löpnummer. Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA.

Vilka rapportserier ger högskolan ut?

Högskolan har huvudsakligen fyra rapportserier som du som doktorand och forskare kan publicera dig i:

  • Arbetsrapport/Högskolan Dalarna, ISSN 1653-9362
  • Kultur och Lärande, ISSN 1403-6878
  • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
  • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, ISSN 1650-5581

Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA. Särskilda mallar (försättsblad) ska användas. Om upphovsrätt eller sekretess förhindrar publicering i fulltext ska alltjämt ett arkivexemplar (syns ej utåt) laddas upp i DiVA.

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89