Skip to main content

Högskolan Dalarnas rappportserier: Publicera rapport

Högskolan Dalarna har huvudsakligen fyra rapportserier. Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, t ex ISBN, ISSN och löpnummer. Det som publiceras i högskolans rapportserier ska registreras med fulltext i DiVA.

Hur gör jag för att publicera mig i en rapportserie?

Arbetsrapport/Högskolan Dalarna och Kultur och Lärande

Skicka en förfrågan till publicera@du.se. Ange titel och samtliga författare på rapporten.

Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis:

Skicka en förfrågan till Hasan Fleyeh hfl@du.se. Ange titel och samtliga författare på rapporten.

Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD):

Skicka en förfrågan till Tomas Axelson tax@du.se.

Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, t ex ISBN, ISSN och löpnummer. En mall till försättsblad skickas med.

Librarian

Richard Borg's picture
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Lisa Grönborg's picture
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89