Skip to main content

Informatik: Start

Ämnesguide för informatik, data- och systemvetenskap vid Högskolan Dalarna

Börja här

Denna guide vänder sig till dig som studerar systemvetenskapliga programmet, ämnet informatik samt Utveckling av e-tjänster vid Högskolan Dalarna. Här finns en samling resurser för dig som söker litteratur och annan information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.

Subject Guide

Åsa Härstedt's picture
Åsa Härstedt
Contact:
023 77 81 96