Skip to main content

Japanska: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • AsiaPortal
  Asienportalen innehåller diverse resurser (bl.a. dagstidningar) som bl.a. berör Japan och Kina. 
 • CiNii 
  CiNii (Scholarly and Academic Information Navigator) är en japansk söktjänst för att söka efter vetenskapliga artiklar, böcker och avhandlingar. 
 • Google Scholar
  OBS: Undvik att söka allmänt efter litteratur i Google Scholar, eftersom söktjänsten innehåller många icke-vetenskapliga källor och ohederliga tidskrifter. Du kan dock använda Google Scholar för att försöka att hitta specifika artiklar och avhandlingar i fulltext som du redan hittat bibliografisk information om i MLA International Bibliography eller Linguistics Collection
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek, samt ett antal folkbibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • Summon
  I denna söktjänst kan du söka bland bibliotekets tryckta böckere-böcker och tidskriftsartiklar. Du hittar också böcker och artiklar som inte ingår i bibliotekets samling.
 • WorldCat
  Söktjänst bestående av information om titlar på mer än 10.000 biblioteket i världen.

 

Studentuppsatser

 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.
 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Britannica Academic
  Innehåller bl.a. Encyclopædia Britannica och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.

 

Övriga resurser

 • Asahi.com
  Tidningen Asahi Shinbun på nätet.
 • Amazon Japan
  Japansk internetbutik för böcker, musik, DVD m.m.

Sökguider