Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Lagen om e-plikt: Start

Högskolan Dalarna är en myndighet och omfattas därmed av e-pliktslagen. Det innebär att vissa typer av elektroniskt material som publiceras externt ska levereras till Kungliga biblioteket.

Vad är lagen om e-plikt?

Lagen om e-plikt innebär att elektroniskt material ska levereras till Kungliga biblioteket.

Vad innebär lagen om e-plikt för Högskolan Dalarna?

Högskolan Dalarna är en myndighet och omfattas därmed av e-pliktslagen. Det innebär att vissa typer av elektroniskt material som publiceras externt ska levereras till Kungliga biblioteket. Lagen omfattar material som vänder sig till allmänheten och som publicerats från och med 2015-01-01. Högskolan Dalarna eller någon anställd ska inneha upphovsrätten över materialet.

Hur sker leveranser?

Vid Högskolan Dalarna ansvarar biblioteket och arkivet för att bevaka att lagen om e-plikt och leverans av elektroniskt material uppfylls. Den praktiska hanteringen av leveranser sköts av biblioteket.

Vänd er till undertecknad vid frågor om e-plikt.

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89