Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open Access: Bidrag OA-publicering

Open Access innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet. Tre olika vägar för Open Access-publicering är Gyllene, Hybrid och Grön Open Access/Parallellpublicera i DiVA.

Bidrag för Open Access-publicering vid Högskolan Dalarna

Intern process och kriterier för ansökningar om internt bidrag för publiceringsavgift (APC) vid vetenskaplig Open Access-publicering

Högskolan Dalarna uppmuntrar till vetenskaplig Open Access-publicering. Vid sådan publicering tar vissa tidskrifter ut en publiceringsavgift (Article Processing Charge, APC).

Många externa forskningsfinansiärer kräver idag Open Access-publicering och ersätter även publiceringsavgiften.

Därför ska du som forskare eller doktorand vid Högskolan Dalarna i första hand ansöka om externa bidrag för publiceringsavgift. I andra hand kan du ansöka om internt bidrag för publiceringsavgift hos Biblioteket.

Krav och kriterier för ansökan om internt bidrag

  • Du ska vara anställd vid Högskolan Dalarna eller antagen som doktorand.
  • Du ska vara angiven som ”corresponding author” för artikeln.
  • Din affiliering till Dalarna University/Högskolan Dalarna måste framgå i artikeln.
  • Som regel ska publiceringsavgiften täckas av dina externa forskningsmedel. När du som forskare ansöker om externa medel hos forskningsfinansiär ska medel för publiceringsavgift alltid inkluderas - om detta är en godkänd kostnad hos finansiären.

När kan och hur gör jag för att ansöka om internt bidrag för publiceringsavgift?

Läs nedanstående information noggrant och fyll därefter i formuläret Ansökan om bidrag för Open Access-publicering.

Biblioteket kontaktar din prefekt/proprefekt för att få din ansökan godkänd för vidare hantering. Ansökan handläggs därefter av Biblioteket. Det formella beslutet fattas av Bibliotekschefen. Beslut meddelas av Biblioteket direkt till dig som sökande med kopia till din prefekt/proprefekt.

  • Maximalt bidrag är 30 000 kr per artikel.
  • Bidrag fördelas enligt principen först till kvarn.
  • När artikeln är publicerad ska du registrera och publicera den i DiVA.

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89