Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Open Access: Publicera Open Access

Open Access innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet. Tre olika vägar för Open Access-publicering är Gyllene, Hybrid och Grön Open Access/Parallellpublicera i DiVA.

Hur gör man för att publicera Open Access?

Man brukar tala om tre olika vägar för Open Access-publicering:

  • Gyllene Open Access
  • Hybrid Open Access
  • Grön Open Access – Parallellpublicera i DiVA

Gyllene Open Access

Gyllene Open Access avser att man publicerar sig i fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter. De har kollegial granskning (peer-review) precis som traditionella vetenskapliga tidskrifter. De finansieras dock inte genom prenumerationer. Vissa Open Access-tidskrifter tar ut en publiceringsavgift. Andra gör det inte.

Open Access-tidskrifter kan du finna i förteckningen Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Hybrid Open Access

I en hybridtidskrift kan du som författare göra den enskilda artikeln fritt tillgänglig genom att betala en publiceringsavgift.

Hybrid Open Access erbjuds av många traditionella prenumerationsbaserade tidskrifter. Det innebär att förlaget tar betalt både för prenumeration och för publiceringsavgift.

Grön Open Access/Parallellpublicera i DiVA

Grön Open Access, även känt som att parallellpublicera, innebär att en artikel som publicerats i en traditionell prenumerationsbaserad vetenskaplig tidskrift även görs fritt tillgänglig i ett öppet elektroniskt arkiv. Som t.ex. DiVA.

Parallellpublicera i DiVA

Som doktorand och forskare ska du registrera dina publikationer i DiVA. Högskolan rekommenderar att du även publicerar dem i fulltext Open Access i DiVA - så länge upphovsrätt och ditt avtal med förlaget tillåter det. Du kan läsa mer om vad högskolan kräver och rekommenderar under Policy och beslut.

Vilka rättigheter har du som författare?

Din rätt som författare att förfoga över din artikel bestäms av publiceringsavtalet med förlaget. Du har traditionellt sett upphovsrätten till din text från början, men när den ges ut på förlag överlåts upphovsrätten vanligen till förlaget. Det innebär att förlaget ofta avgör hur publikationen får användas och göras tillgänglig.

Vanliga villkor kring Open Access-publicering som följd av avtalet med förlaget:

  • Författarversion eller förlagsversion
  • Embargo, d.v.s. parallellpublicering efter en viss tid, ofta 6-12 månader
  • Referens och länk till originalpublikationen

För att reda på vad som gäller för just din artikel kan du söka upp din tidskrift i databasen SHERPA/RoMEO. Där finns information om gällande policy för många vetenskapliga tidskrifter och förlag.

Om inte tidskriften/förlaget finns med, gå till tidskriftens egen sida med information om copyright och villkor för parallellpublicering ("self-archiving").

Du är välkommen att vända dig till biblioteket så kontrollerar vi tidskriftens villkor och policy för Open Access-publicering.

Publicera en bok Open Access?

Än så länge är det främst tidskrifter som erbjuder publicering Open Access. Men förlag som publicerar böcker Open Access börjar dyka upp. Två exempel är Ubiquity Press i London och Stockholm University Press.

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89