Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

ORCID: Skaffa ORCID

ORCID är ett internationellt och unikt ID för forskare. Forskare vid Högskolan Dalarna uppmanas att skaffa ORCID. ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.

Hur skaffar jag ett ORCID?

Gör så här för att skaffa ditt ORCID (det tar 30 sekunder):

  1. Gå till: https://orcid.org/register
  2. Fyll i ditt namn, e-postadress vid Högskolan Dalarna och välj ett lösenord. Godkänn avtalet och klicka på ”Register”.
  3. Ditt ORCID består av 16 siffror och presenteras ofta som en länk. Exempelvis så här: http://orcid.org/0000-0001-9669-0891
  4. Under Employment ange Högskolan Dalarna.
  5. Befintliga publikationer i DiVA:
  6. Vill du ha hjälp med att lägga till ditt ORCID på dina befintliga publikationer i DiVA? I så fall skicka ditt ORCID (16 siffror) till publicera@du.se.
  7. Nya publikationer i DiVA:
  8. Ange ditt ORCID i avsett fält vid registrering av en publikation.
  9. Börja använda ditt ORCID när du skickar in artiklar till tidskrifter och vid ansökningar till forskningsfonder.

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89