Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

ORCID: Start

ORCID är ett internationellt och unikt ID för forskare. Forskare vid Högskolan Dalarna uppmanas att skaffa ORCID. ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.

Vad är ORCID?

  • ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett internationellt och unikt ID för forskare.
  • Forskare vid Högskolan Dalarna uppmanas att skaffa ORCID.
  • ORCID är kostnadsfritt för den enskilde forskaren.
  • Vetenskapsrådets ansöknings- och ärendehanteringssystem Prisma kräver ORCID.
  • ORCID kommer att användas både vid ansökningar och vid publicering i såväl Sverige som utomlands. Många tidskrifter och forskningsfonder använder redan ORCID.
  • ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.
  • ORCID följer med forskaren genom hela karriären oavsett namnform, namnbyte, nytt lärosäte, nytt forskningsområde, flytt till annat land, osv.
  • Vetenskapsrådet har bildat en nationell styrgrupp för forskningsinformation. ORCID och dess användning i Sverige kommer att behandlas i denna grupp.
  • Vid registrering av publikationer i DiVA kan ORCID anges.

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89