Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats: Start

Doktorsavhandlingar publiceras i serien Dalarna Doctoral Dissertations. Licentiatuppsatser publiceras i serien Dalarna Licentiate Theses. Högskolan Dalarnas doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska registreras med fulltext i DiVA.

Publicera doktorsavhandling och licentiatuppsats

Doktorsavhandlingar publiceras i serien Dalarna Doctoral Dissertations.

Licentiatuppsatser publiceras i serien Dalarna Licentiate Theses. 

Publikationen ska tilldelas ISBN, årtal och löpnummer. Skriv till Richard Borg rbo@du.se för att erhålla dessa uppgifter. Ange titel och författare.

Högskolan Dalarnas doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser ska registreras med fulltext i DiVA. Om upphovsrätt eller sekretess förhindrar publicering i fulltext ska alltjämt ett arkivexemplar (syns ej utåt) laddas upp i DiVA.

För övrig information se forskarutbildningarnas sidor och rum i Learn.

För viktiga datum se din tidsplan för avhandlingsproduktion.

Om inte annat anges avser ”avhandling” nedan såväl doktorsavhandling som licentiatuppsats.

Tryck av doktorsavhandling och licentiatuppsats

Doktorsavhandling

Din doktorsavhandling trycks i samarbete med Avhandlingsproduktion vid Uppsala universitetsbibliotek.

Licentiatuppsats

Om du avslutar dina forskarstudier med licentiatuppsats trycks den i samarbete med Avhandlingsproduktion vid Uppsala UB.

Om du går vidare till doktorsavhandling trycks din licentiatuppsats vid Repro på Högskolan Dalarna. Om så är fallet ska du inte fylla i Uppsala UB:s formulär för tidsplan.

Tryck av artiklar i sammanläggningsavhandling

Kontakta de tidskrifter/förlag där dina artiklar är publicerade för att få tillstånd att inkludera dessa i din tryckta sammanläggningsavhandling.

Avhandlingsmall

Om du ska trycka din doktorsavhandling eller licentiatuppsats hos Avhandlingsproduktion vid Uppsala UB ska Uppsala universitets avhandlingsmall användas.

Avhandlingsmallen och information om hur den används finns här.

Avhandlingsproduktion vid Uppsala UB ger support på mallen för Word 2013 och 2016 för Windows samt Word 2016 för Mac.

Uppsala UB erbjuder en kurs för avhandlingsmallen i Word inklusive att göra bra bilder för tryck.

Kursen är gratis och tillgänglig för doktorander vid Högskolan Dalarna. Du finner information om kursen här.

Tidsplan för avhandlingsproduktion

Senast 14 veckor innan din disputation/ditt licentiatseminarium ska du begära en tidsplan för produktionen av din avhandling.

Begär en tidsplan genom att fylla i Uppsala UB:s formulär Tidsplan för avhandlingsproduktion.

Tidsplanen är beräknad utifrån att du levererar ditt material i slutgiltigt skick till Avhandlingsproduktion vid Uppsala UB och att du skrivit och formaterat din ramberättelse eller monografi i Uppsala universitets avhandlingsmall.

Skicka en kopia av din tidsplan till Richard Borg på Biblioteket.

OBS! För Högskolan Dalarna tillkommer 5 dagar ovan p.g.a. leveranstid för provtryck och tryckta avhandlingar. 

Omslag och antal exemplar

Du väljer omslag, antal sidor i färg, antal exemplar som ska tryckas m.m. genom att fylla i ett beställningsformulär och skicka det till Uppsala UB.

Det går även bra att fotografera/skanna beställningsformuläret och skicka det via e-post.

E-post:
avhandling@ub.uu.se

Postadress:
Avhandlingsproduktion
Uppsala universitetsbibliotek (Carolina Rediviva)
Box 510
751 20 Uppsala

Godkännande provtryck

Avhandlingsproduktion, Uppsala UB skickar ett provtryck av din avhandling till Biblioteket i Falun, Högskolan Dalarna.

Biblioteket kontaktar dig och du får komma och godkänna provtrycket. Detta för att upptäcka eventuella tryckfel från tryckeriet.

Du godkänner genom att skriva under ett papper. Biblioteket skickar en kopia av ditt godkännande till Avhandlingsproduktion, Uppsala UB.

Om du inte kan komma till Biblioteket kontrollerar och godkänner vi provtrycket åt dig.

Spikning

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom en process som kallas spikning.

Elektronisk spikning är obligatorisk och ska ske senast tre veckor innan disputation.

Den traditionella spikningen med hammare och spik är frivillig. 

Du spikar genom att registrera din avhandling i Högskolan Dalarnas DiVA. Du anger uppgifter om avhandlingen och tid och plats för disputationen. Gör detta senast två arbetsdagar innan första inlämningsdatumet enligt din tidsplan. Om du så önskar kan Biblioteket registrera avhandlingen åt dig.

Ett spikblad skapas utifrån din registrering i DiVA. Vid första inlämningsdatumet enligt din tidsplan skickar Biblioteket spikbladet till Avhandlingsproduktion, Uppsala UB så att det inkluderas i tryckt version av avhandlingen.

När slutversionen av din monografi/ramberättelse är klar, samma version som går till tryck, ska den laddas upp i DiVA. Detta görs av Biblioteket.

Biblioteket granskar och godkänner den elektroniska spikningen.

Senast på spikningsdatumet publiceras monografin/ramberättelsen samt abstract och uppgifter om din disputation i DiVA och på Högskolan Dalarnas webbplats.

Leverans tryckt avhandling

Din avhandling levereras till Högskolan Dalarna, Biblioteket i Falun, Att: Richard Borg, Högskolegatan 12, 791 31 Falun. Biblioteket i Falun kontaktar dig när leveransen kommit fram.

Biblioteket behåller 2 exemplar av din tryckta avhandling. Biblioteket ser även till att Arkivet får 1 exemplar.

Librarian

Profile Photo
Richard Borg
Kontakt:
023-77 86 26

Librarian

Profile Photo
Lisa Grönborg
Kontakt:
023-77 82 89