Skip to main content

Svenska: ämnesguide

Resurser


Sök böcker och artiklar  

 • Artikelsök
  Referensdatabas som förtecknar innehållet i svenska dagstidningar och tidskrifter (mestadels icke-vetenskapliga).
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning. 
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. OBS: Innehåller dock inte bara vetenskapliga källor.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt flera folkbibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.
 • Mediearkivet
  Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar och icke-vetenskapliga tidskrifter.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Består bl.a. av uppslagsverk, UR Play och ordböcker (t.ex. svensk ordbok, svensk synonymordbok, engelsk ordbok).

      Fler svenska ordböcker finns på hylla Fc(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • Språkbanken - Här hittar du webbbaserade, sökbara korpusar och lexikonresurser av olika slag. Tillgängliggörs via Göteborgs universitet.

Kontakt

Britta Renman's picture
Britta Renman
Contact:
023-77 87 79

Sökguider