Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Systematiska översikter: Referens- & datahantering

En ämnesguide om litteratursökning för systematiska översikter.

Referenshantering

När du gör en systematisk litteraturöversikt kommer du behöva hantera stora mängder referenser. Vi rekommenderar att du använder ett referenshanteringsprogram som t.ex. EndNote eller Zotero. Referenshanteringsprogrammet hjälper dig att organisera dina referenser och där kan du även leta efter dubbletter.

Mer om referenshanteringsprogram och hjälpen biblioteket erbjuder hittar du här.

 

Datahantering

För att granska dina referenser kan du använda program som Rayyan eller NVivo. Med hjälp av dessa verktyg kan du göra en textanalys och t.ex. analysera abstracts för att välja ut relevanta artiklar.

Mer om Rayyan: https://rayyan.qcri.org/welcome

Mer om NVivo:  https://www.du.se/sv/bibliotek/forskarstod-och-publicering/

 

Länkar