Skip to main content

Tyska: Ämnesguide för tyska

Resurser


Sök böcker och artiklar

 • BDSL Online
  Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft (BDSL). Gratisversionen ger tillgång
  till bibliografisk information om källor från år 1985 till 2007.
 • Dart Europe
  Avhandlingar i fulltext från europeiska universitet.
 • ERIC
  ERIC (The Education Resources Information Center) är världens största databas för litteratur inom utbildning.
 • Google Scholar
  I Google Scholar kan man söka efter vetenskaplig litteratur. OBS: Innehåller dock inte bara vetenskapliga källor.
 • LIBRIS 
  Gemensam katalog för svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt flera folkbibliotek.
 • Linguistics Collection
  Databas för språkvetenskaplig litteratur. Söker samtidigt i databaserna Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) och Linguistics Database.

 

Uppslagsverk och ordböcker

 • NE:s ordböcker (inkl. bl.a. NE:s stora svensk-tyska/tysk-svenska ordbok och professionella svensk-engelska/engelsk-svenska ordbok)
 • Brockhaus: Die Enzyklopädie.   Flerbandsverk som finns i tryckt version i biblioteket - hylla Ba.
 • Kindlers neues Literaturlexikon.   Flerbandsverk som finns i tryckt version i biblioteket - hylla G(x).

   Fler tyska ordböcker finns på hylla Ff(x) i biblioteket.

 

Studentuppsatser

 • DiVA
  Högskolan Dalarnas elektroniska arkiv för uppsatser och forskningspublikationer.
 • Uppsök
  Sök uppsatser i fulltext från svenska högskolor och universitet.

 

Övrigt

 • German Studies Web 
  Ämneskatalog för tyska studier med länkar till bl.a. internetsidor om tysk film, teater och konst, litteratur och historia.
 • Thalia
  Tysk Internetbokhandel. 

 

Kontakt

Britta Renman's picture
Britta Renman
Contact:
023-77 87 79

Sökguider