Skip to main content

Lär dig Microsoft Word: Instruktionsfilmer

Lär dig Microsoft Word

Instruktionsfilmer

Infoga en innehållsförteckning
Filmen visar hur man infogar en innehållsförteckning i ett Worddokument.

Börja sidnumrering på en specifik sida
Filmen visar hur man gör om man vill börja sidnumreringen på en annan sida än första sidan.

Track your word count in Word 2007
Filmen beskriver bl.a. hur man tar reda på hur många ord och tecken som ett helt dokument eller avsnitt består av. 

Setting margins and paragraph alignment
Filmen visar hur man ändrar marginaler och paragrafinställningar samt gör textgränserna synliga.